NJOFTIM PËR RREGJISTRIM NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE, MASTER PROFESIONAL DHE MASTER SHKENCOR!

NJOFTIM PËR RREGJISTRIM NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE, MASTER PROFESIONAL DHE MASTER SHKENCOR!

I nderuar Student!

Kolegji Universitar “Qiriazi”, me një eksperiencë 10 vjecare në Arsimin e Lartë, i akredituar dhe, i vendosur në qendër të Kampusit të Univeristetit Bujqësor, me Godinën e Saj dhe me ambjente të standarteve të larta, me staf akademik me tituj e grada shkencore, Ju fton që të aplikoni dhe të rregjistroheni në  Ciklin e Dytë të Studimeve:

 

 • Master Profesional
 • Fakulteti I Ekonomisë, me Programet e Studimit.
   1. Financë.
   2. Administrim Biznes.

 

 • Fakulteti I Drejtësisë, me Programet e Studimit.
  1. Jurist me drejtim Biznesi.

 

 • Master I Shkencave
 • Fakulteti I Ekonomisë, me Programet e Studimit.
   1. Financë.
   2. Administrim Biznes.

 

 • Fakulteti I Drejtësisë, me Programet e Studimit.
  1. E Drejtë Civile dhe Tregtare.

 

Tarifë Studimit, për vitin akademik 2017-2018 do jëtë vetëm 980 Euro, gjithashtu ofrojmë:

 • Bursë e Plotë, për Studentët që kanë arritur një mesatare në Bachelor mbi 9.5.

 

Kolegji Universitar “Qiriazi”, Ju njofton procedurat e aplikimit, të rregjistrimit, dhe afatet si më poshtë:

 

 • Kanë të drejtën të aplikojnë, kandidatët që:
 1. Kanë përfunduar me sukses studimet brenda vendit, në “Bachelor”;
 2. Kanë përfunduar me sukses studimet jasht vendit, në “Bachelor”.

 

 • Kandidati duhet të dorëzojë dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Diplomë Bachelor të përfunduar me sukses brenda vendit ose jashtë vendit;
 2. Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave;                         
 3. Formulari i aplikimit ;
 4. Fotokopja e dokumentit të identifikimit;
 5. Dy fotografi personale.

 

 • Afatet e regjistrimit:
  1. Aplikimet deri me 27 Tetor
  2. Shpallja e Fituesve deri me 31 Tetor.
  3. Rregjistrimi deri me 6 Nentor.

 

Për Informacione të mëtejshme, Jeni të mirëpritur të vizitoni ambjentet e Këtij Universiteti, për të parë avantazhet tona krahasuese dhe për të marrë  udhëzime të mëtejshme.  Gjithashtu Ju njoftojmë se është I hapur opsioni i organizimit të mësimit edhe pasdite.

Paraprakisht mund të shprehni në rrugë elektronike interesin Tuaj ose të na dërgoni të skanuar dokumentacionin e nevojshëm, për rregjistrim.

 

Kontaktoni:   Cel: 0672000874; 0696939332;0696075510.

                       Email: sekretaria@qiriazi.edu.alinfo@qiriazi.edu.al; web : www.qiriazi.edu.al;

Adresa: Kolegji Universitar “Qiriazi”, pranë UBT, Kodër Kamëz, Tiranë