Vazhdojnë proçedurat e pranimit dhe regjistrimit për vitin akademik 2017-2018 – Raundi i tretë

Vazhdojnë proçedurat e pranimit dhe regjistrimit për vitin akademik 2017-2018 – Raundi i tretë

Të nderuar Maturant!
Raundi i Tretë i Regjistrimeve.
Kolegji Universitar “QIRIAZI” ju njofton se deri më 26 Tetor, vazhdojnë proçedurat e pranimit dhe regjistrimit për vitin akademik 2017-2018 për kuotat e lira.
Kjo mundësohet sipas Udhëzimit nr.23 Datë 16.10.2017 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë.
E kanë këtë të drejtë të gjithë maturantët:
1. Kanë fituar dhe nuk janë regjistruar.
2. Nuk janë shpallur fitues.
3. Nuk kanë patur mundësi të aplikojnë por që kanë mesataren e shkollës së mesme me notë mbi 6.
Programet e studimit:
“Menaxhim Biznesi”
“Financë”
“E Drejtë Biznesi”

Tarifa e studimit për Vitin Akademik 2017-2018 do të jetë vetëm 980 Euro


Për më shumë informacion jeni të mirëpritur që të vizitoni ambjentet e këtij Universiteti dhe të paraqiteni pranë Sekretarisë Mësimore për të materializuar kërkesën tuaj.
Kontaktoni: Cel 0696075510; 0672000874;0696939332.
Adresa: Kolegji Universitar “Qiriazi” pranë UBT-së , Kodër Kamëz, Tiranë.
.