Destinacioni radhës i zyrës se karrierës ishte takimi me maturantët e shkollës së mesme tregtare në qytetin e Vlorës.

Destinacioni radhës i zyrës se karrierës ishte takimi me maturantët e shkollës së mesme tregtare në qytetin e Vlorës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *