Modul University Vienna (Austri)

Modul University Vienna (Austri)

 

IPE (Instituto per Recerka ed Recerche ed Attivita Educative)

IPE (Instituto per Recerka ed Recerche ed Attivita Educative)

Drejtoria e ndihmës Juridike pranë Ministrisë Drejtësisë

 

Bashkia Kamëz

Bashkia Kamëz

FH Burgenland, University of Applied Sciences

FH Burgenland, University of Applied Sciences

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Western Caspian University (Baku Azerbaijxhan

Western Caspian University (Baku Azerbaijxhan

Gjykata e Apelit Tirane

Gjykata e Apelit Tirane

Dhoma e tregëtisë dhe industrisë Tiranë

Dhoma e tregëtisë dhe industrisë Tiranë

United Bank of Albania

United Bank of Albania