Kolegji Universitar “Qiriazi”

Përfshin:

 

Dy fakultete, Fakultetin e Ekonomisë dhe Drejtësisë, 6 departamente akademike  dhe  9 programe mësimore.

 

 Ofron:

Diploma tre vjeçare:

“Bachelor” në ekonomi në degët “Menaxhim Biznesi”, “Drejtim Finance”

“Bachelor” në drejtësi në degën “E drejtë Biznesi”

Diploma një ose dy vjeçare:

“Master Profesional” në ekonominë degët “Administrim Biznesi”“Financë”

“Master Profesional” në drejtësinë degën “Jurist me drejtim biznesi”

Diploma dy vjeçare:

“Master i Shkencave” në ekonomi në degët “Administrim Biznesi”, “Financë”

Master i Shkencave” në drejtësi në degën “E drejtë Civile dhe Tregtare”