Programet e Fakultetit te Edukimit, Shkencave Sociale dhe Sportit

 

Bachelor

                Edukim Fizik dhe Sporte

 

Ky program studimi “Bachelor” ofronë nivelin profesional “VI” të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve dhe eshte orientuar kryesisht, nga aftësitë dhe kompetencat që kërkon jo vetëm tregu i brendshëm, por edhe ai rajonal dhe europian i punës. Per realizimin e ketij programi studimi ne ofrojme nje stafi akademik cilesor, infrastrukture bashkohore, baze didaktike dhe marveshje bashkepunimi me institucionet e tjera, shoqëruar këto me mbështetja financiare te nevojshme, si garancia më e mirë qe pas diplomimit te keni nje punësim të shpejtë, te sigurt dhe me shumë prespektiva në të ardhmen.