Fakulteti i Ekonomisë

Programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Ekonomisë në “Kolegjin Universitar Qiriazi”:

 

Programet e studimit Master ProfesionalFakultetin e Ekonomisë në “Kolegjin Universitar Qiriazi”:

 

 

Programet e studimit Master ShkencorFakultetin e Ekonomisë në “Kolegjin Universitar Qiriazi”: