VEPRIMTARIA KËRKIMORE-SHKENCORE NË KOLEGJIN UNIVERSITAR “QIRIAZI”

GJATË TRI VITEVE AKADEMIKE 2016-2017,2017-2018, 2018-2019

 Artikujt të botuar gjatë tri viteve akademik: Tetor 2016-Shtator 2019

EMËRTIMI I REVISTËS KU ËSHTË BOTUAR  ARTIKULLI SHKENCOR TITULLI I ARTIKULLIT AUTORËSIA, DEPARTAMENTI ISSN/ISBN

 

INFORMACIONE TË TJERA

 

Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit. Mali i Zi Fakulteti i ekonomisë, në shekullin 21 duhet të ndryshojë Agim Binaj,Prof.Dr.

Departamenti i Financës

Revista nr.1 f.6.Viti     2017
Mediterrranean of Social and Educational Research “The efect economic Policies on Albanian GDP”,

 

1.Alqi Naqellari, 2.Pashk Leka,

3.Ferjolt Ozuni,UMSH, KUQ(FE_DMB),UMSH

Vol 5, No.3 Novemeber 2016, ëëë.mcser.org/journal
Albanian Journal of Agricultural Sciences (AJAS), The Cumulative Particle-size Distribution Curves for Three Different Textural Soils in Albania

 

1.Oliver Lekaj,

2.Besnik Gjongecaj, 3.Pranvera Mziu,

4. Pashk Lekaj

UBT, FE (FE_DMB)

pp 131-136, 30 September 2016.
Journal of Balcan Ekology  Replacing the textural triangle ëith the cumulative particle-size distribution curves: soils of Albania 1.Oliver Lekaj,

2.Besnik Gjongecaj, 3.Pranvera Mziu,

4. Pashk Lekaj

UBT, FE (FE_DMB)

Vol.19, No.4, 2016.

Journal of Natural Sciences Research

 

Local Government Financing in Albania

Fran Brahimi, Prof.As.Dr.

Departamenti i Financës

ISSN 2224-3186 (Paper) ISSN 2225-0921 (Online) Vol.7, No.12, 2017

www.iiste.org

 

 

Albanian Law Journal

 

The evolution of the perception of fundamental rights in the European Union

 

Ardita Alsula dr. Departamenti i Drejtës Civile dhe Tregtare

ISSN 2523-1766 (Online, English ed.): Botuar Shkurt 2019

www.lawjournal.al/?q=article/evolution-perception-fundamental-rights-european…

 

Albanian Law Journal -ALJ:

Issue 5

– Practical & Administrative Cases: The Civil Compensation of Criminal Acts in Albania Dorina Ndreka Dr Departamenti i Drejtës Civile dhe Tregtare ISSN 2523-1766 (Online, English ed.) Botuar 21 shkurt 2018

https://www.researchgate.net/…/323319203

 

Konferenca Shkencore dhe referime të mbajtur nga pedagogët e Kolegjit Universitar “Qiriazi”

Gjatë tri viteve akademike: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

 

EMËRTIMI I VEPRIMTARISË SHKENCORE KU ËSHTË REFERUAR TITULLI I REFERIMIT SHKENCOR REFERUES, DEPARTAMENTI BORDI SHKENCOR I KONFERENCËS
14-th International Conference on accounting​​, auditing for development and sustainability, i,

October 11 – 13, 2017 Tirana / albania ​

 

Review of the classification and amortization of the hydropoëer concession asset.

1.Majlinda Maqellari

2. Ingrid Shuli

Departamenti Financë,

KUQ (FE_DF), UT

http://iac2017.modav.org.tr/images/program/taslak-program-2017.pdf​​

 

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Demokracia, Korrupsioni dhe Etika”

11 Shkurt 2017.

 

Karakteristika dhe perspektiva të turizmit në Shqipëri

 

1.Alqi Naqellari,

2.Pashk Lekaj,

3.Ajla Ngjeliu,

(UMSH, KUQ(FE-D_MB)

Shkolla e Lartë Private “Mesdhetare” në Shqipëri
Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Demokracia, Korrupsioni dhe Etika”

11 Shkurt 2017.

 

Shqipëria turistike, veçori dhe perspektiva

1.Pashk Lekaj

2.Alqi Naqellari,

3. Eros Angjeli,

(UMSH, KUQ(FE-D_MB)

Shkolla e Lartë Private “Mesdhetare” në Shqipëri
Konferenca e 4- Ndërkombëtare “Problemet dhe Sfidat e Transformimit të Shoqërisë Shqipëtare drejt Standarteve të Bashkimit Europian” 22 dhjetor 2017  

Integrimi Europian, Mundesitë dhe Rreziqet e Biznesit në Shqipëri

1. Gjokë Uldedaj Prof. Ass. Dr.

2. Evalina Islamllari MSc

Departamenti Menaxh.Biznesi,

Departamenti Financë

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi”
Konferenca e 4- Ndërkombëtare “Problemet dhe Sfidat e Transformimit të Shoqërisë Shqipëtare drejt Standarteve të Bashkimit Europian” , 22 dhjetor 2017 Ekonomia Informale në Shqipëri: Disa Konsiderata për Faktorët Ndikues dhe uljen e Evazionit Fiskal Agim Binaj, Profesor.Dr

Majlinda Maqellari

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi”
Konferenca e 4- Ndërkombëtare “Problemet dhe Sfidat e Transformimit të Shoqërisë Shqipëtare drejt Standarteve të Bashkimit Europian”, 22 dhjetor 2017

 

 

Roli i Bankës Qendrore në Ekonomi

1. Pashk Lekaj Prof.Ass. Dr.

2. Alqi Naqellari Prof.Ass. Dr.

3. Eros Angjeli Msc

1.Depart. Menaxh.Biznesi,

3. UMSH

 Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi”
Konferenca e 4- Ndërkombëtare “Problemet dhe Sfidat e Transformimit të Shoqërisë Shqipëtare drejt Standarteve të Bashkimit Europian”, 22 dhjetor 2017

 

Roli i Nivelit te Riskut në Investimet e Huaja Direkte ne Shqiperi  1.Halit Xhafa, Profesor Dr.

2. Bora Isaku MSc

(FE_DF_UT)

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi”
Konferenca e 4- Ndërkombëtare “Problemet dhe Sfidat e Transformimit të Shoqërisë Shqipëtare drejt Standarteve të Bashkimit Europian” , 22 dhjetor 2017

 

Përformanca dhe Transparenca e Sektorit të Tregtisë së Bimeve Medicinale në Shqipëri 1. Julian Lekocaj Msc.

2. Valter Hoxha PhD

3. Pashk Lekaj, Prof.Ass. Dr.

Departamenti Menaxh.Biznesi,

UBT,UMSH

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi”
Konferenca e 4- Ndërkombëtare “Problemet dhe Sfidat e Transformimit të Shoqërisë Shqipëtare drejt Standarteve të Bashkimit Europian”, 22 dhjetor 2017

 

Koncesionet në Shqipëri: Sfidë dhe Përformancë 1. Durim Kraja, Dr.

2. Adriatik Kotorri Prof. Ass.Dr. Departamenti Menaxhim Biznesi,

Departamenti Financë

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi”
Konferenca e 4- Ndërkombëtare “Problemet dhe Sfidat e Transformimit të Shoqërisë Shqipëtare drejt Standarteve të Bashkimit Europian” , 22 dhjetor 2017 Analizë e së drejtës tregëtare në nivelin  krahasues midis Bashkimi Europian dhe Shtetit Shqiptar Ina Gjoni, Phd.

Departamenti i Drejtës Civile dhe Tregtare

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi”
Konferenca e 4- Ndërkombëtare “Problemet dhe Sfidat e Transformimit të Shoqërisë Shqipëtare drejt Standarteve të Bashkimit Europian” , 22 dhjetor 2017 Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies dhe profesoriatit në Universitetet Shqiptare:Një analyze e indikatorve matës Edmond Çata PHD,

Qendra kërkimore e FD

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi
Konferenca e 4- Ndërkombëtare “Problemet dhe Sfidat e Transformimit të Shoqërisë Shqipëtare drejt Standarteve të Bashkimit Europian” , 22 dhjetor 2017 Kontrolli i Kushtetetuetshmerisë së ligjit në Shqipëri:Çasja krahasimore Iris Topalli, Dr.

Departamenti i Drejtës Civile dhe Tregtare

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi”
Konferenca e 4- Ndërkombëtare “Problemet dhe Sfidat e Transformimit të Shoqërisë Shqipëtare drejt Standarteve të Bashkimit Europian” , 22 dhjetor 2017 Çeshtje te pronave private pas ndryshimit të rregjimit politik në Shqipëri dhe ish vendet socialiste dhe komuniste

 

Ardian Elezi, Dr.

Eliora Elezi, Msc

Departamenti i Drejtës Civile dhe Tregtare,

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi”
Konferencë Ndërkombëtare “Matra Rule Of Law” Korrik 2018 Zhvillimi i qendrueshem ekonomik e social, roli i takses se infrastructures rrugore Ardian Elezi, Dr.

Departamenti i Drejtës Civile dhe Tregtare,

Universiteti i Lejden, Akademia e Hages, Hollandë
Konferenca Kombëtare “Përmirësimi i Vazhdushëm i Raportimit Financiar Kontribut në Zhvillimin Ekonomik dhe integrimin e Vendit”, 9 Mars 2018 “Rëndësia e thithjes nga autoritetet shtetërore të mendimit të mendimit të Kontabilistëve të praktikës në hartimine politikave fiskale dhe luftës kundër informalitetit” Agim Binaj, Prof.Dr.

Departamenti Financës, KUQ

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit”
Konferenca Kombëtare “Përmirësimi i Vazhdushëm i Raportimit Financiar Kontribut në Zhvillimin Ekonomik dhe integrimin e Vendit” 9 Mars 2018 “Domosdoshmeria e hartimit dhe publikimit të materjaleve udhëzuese për zbatimin dhe interpretimin e kërkesave të SKK 13, Seksioni për marrëveshje koncesionare” Majlinda Maqellari, Dr.

Departamenti Financës, KUQ

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit”
Konferenca e 5- Ndërkombëtare

“Problemet dhe sfidat e transformimit të shoqërisë shqiptare drejt standarteve të bashkimit europian”, 14 dhjetor 2018

 

Përmirësimi i politikave të tregut të punës me focus të rinjtë në Shqipëri 1.Dr.MarselaResulaj,

2.MSc. SaimiraÇollaku,

3.MSc. Evalina Islamllari

Fakulteti Ekonomik (DMB,DF) dhe i Drejtësisë

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi
Konferenca e 5- Ndërkombëtare

“Problemet dhe sfidat e transformimit të shoqërisë shqiptare drejt standarteve të bashkimit europian”, 14 dhjetor 2018

 

Sfida dhe zhvillime Zhvillimi Institucional i Kerkimit dhe Ekstensionit Bujqesor në Shqipëri: Perspektiva e Mallrave Publik 1.PhD.LefterDaku

2. MSc.MerijonZhugri

Albanian University, Kolegji Universitar “Qiriazi” (FE_DMB)

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi
Konferenca e 5- Ndërkombëtare

“Problemet dhe sfidat e transformimit të shoqërisë shqiptare drejt standarteve të bashkimit europian”, 14 dhjetor 2018

 

Analiza ekonomike e rolit dhe përgjegjësisë të aktorëve qendrorë dhe local në zhvillimin e potencialeve ekonomike të qarkut të Dibrës 1.Dr.MarselaResulaj,

2.MSc. SaimiraÇollaku,

3.MSc. Evalina Islamllari

Fakulteti Ekonomik (DMB,DF) dhe i Drejtësisë

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi
Konferenca e 5- Ndërkombëtare

“Problemet dhe sfidat e transformimit të shoqërisë shqiptare drejt standarteve të bashkimit europian”, 14 dhjetor 2018

 Mënyra e funksionimit të  pushteteve në Shqipëri në krahasim me Bashkimin Europian

 

Ina Gjoni, Phd.

Departamenti i Drejtës Civile dhe Tregtare

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi
Konferenca e 5- Ndërkombëtare

“Problemet dhe sfidat e transformimit të shoqërisë shqiptare drejt standarteve të bashkimit europian”, 14 dhjetor 2018

Pronësisa intelektuale dhe mbrojtja e saj në Republikën e Shqipërisë. Nerion Mandija,. Phd.Candidate Marsela  Resulaj Dr.

Departamenti MB

 

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi
Konferenca e 5- Ndërkombëtare

“Problemet dhe sfidat e transformimit të shoqërisë shqiptare drejt standarteve të bashkimit europian”, 14 dhjetor 2018

Ndikimi Krijimit të një Platforme Ndëruniversitare si një Faktor Nxitës i Rritjes së Performancës në Fushën Akademike. 1.MSc.ArseldaZiraj,

2.MSc. Erdjana Dida,

(Fakulteti Ekonomik, KPL)

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi
Konferenca e 5- Ndërkombëtare

“Problemet dhe sfidat e transformimit të shoqërisë shqiptare drejt standarteve të bashkimit europian”, 14 dhjetor 2018

 

Ndikimi i Cilësisë së Ujrave Natyrorë të Vendit tone në Prodhimet e Pjekjes 1.Prof.Dr. AbdylSinani, 2.MSc.BlertaTurani, 3.Dr.ArlindaXhaja,

4.MSc.Geri Braho

(KPL, Fakulteti Ekonomik)

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi
Konferenca e 5- Ndërkombëtare

“Problemet dhe sfidat e transformimit të shoqërisë shqiptare drejt standarteve të bashkimit europian”, 14 dhjetor 2018

 

Sistemet  e  menaxhimit të sigurisë ushqimore në shqipëri  (SSH  EN  ISO22000:2018), një vështrim i përgjithshëm Dr. Arlinda Xhaja, Prof.Dr.AbdylSinani, MSc.GeriBraho, MSc.BlertaTurani

(Fakulteti Ekonomik, KPL)

Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi
Simpoium Shkencor “Etika dhe roli i saj në kërkimin shkencor” 16 Maj 2018, Akademia e Shkencave Buletini Nr.2 Maj 2018 Etika në ekonomi: rasti në kontabilitet financë Agim Binaj,

Kolegji Universitar “Qiriazi” (FE_DF)

Akademia e Shkencave në bahkëpunim me Kolegjin Universitar “Qiriazi”
Forum Shkencor

“Ndikimi i politikave fiskale në zhvillimin ekonomik e financiar të Shqipërisë”

13 Maj 2019

Ndikimi i politikave fiskale në zhvillimin e bujqësisë shqiptare 1.Prof. As.Dr. Gjok Uldedaj,

2.Msc.Nazmi Xhelili,

3.Prof. As.Dr. Pashk Lekaj Kolegji Universitar “Qiriazi (FE_DMB) Drejtoria e  nxjerrjes së borxheve.

Akademia e Shkencave
Forum Shkencor

“Ndikimi i politikave fiskale në zhvillimin ekonomik e financiar të Shqipërisë”

13 Maj 2019

Politika fiskale dhe raportet e biznesit me administratën fiskale 1.Prof. Dr. Agim Binaj,

Kolegji Universitar “Qiriazi (FE_DF)

Akademia e Shkencave
Forum Shkencor

“Ndikimi i politikave fiskale në zhvillimin ekonomik e financiar të Shqipërisë”

13 Maj 2019

Ndikimi i politikave fiskale shqiptare në investimet e huaja në Shqipëri 1.Dr. Majlinda Maqellari, Kolegji Universitar “Qiriazi”

(FE_DF)

2.Dr. Elona Shahini,

3.Dr. Eni Nasi, UMSH

Akademia e Shkencave

 

Konferenca Shkencore dhe referime të mbajtur nga studentët e Kolegjit gjatë vitit akademik: Tetor 2018- Prill 2019

EMËRTIMI I VEPRIMTARISË SHKENCORE KU ËSHTË REFERUAR TITULLI I REFERIMIT SHKENCOR REFERUES, DEPARTAMENTI BORDI SHKENCOR I KONFERENCËS
 Konferenca e 5- Ndërkombëtare

“Problemet dhe sfidat e transformimit të shoqërisë shqiptare drejt standarteve të bashkimit europian”, 14 dhjetor 2018

 

Bujqësia Shqiptare dhe Angazhimet Ndërkombëtare

1.Marsida Muja,

2.Myftar Sinakoli,

3.Rigen Biba,

4.Klarenc Feka

(Fakulteti Ekonomik)

 Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të UBT, Sapienca, Universita di Roma dhe Kolegji Universitar “Qiriazi”

 

 

Artikuj në Gazeta: Agim Binaj. Në Gazetën “Panorama”: Replikë ”Për probleme të Pronës”, dt. 02/12/2017

Në televizione: Agim Binaj. Në TV SCAN: Prioritet e Kolegjit Universitar “Giriajzi”, 1 tetor 2018 dhe Debat për probleme fiskale në Shqipëri, dt. 24/12/2017