NR DATA INSTITUCIONI SHQIPTAR FUSHAT E BASHKEPUNIMIT Shkarko Dokumentin
1 16 Maj 2019 IPE – Instituti per kerkime dhe aktivitete edukative te Napolit Nenshkruhet marreveshja per bursa studimi per Master Teknik she shkencor me IPE – Instituti per kerkime dhe aktivitete edukative te Napolit. Si dhe trajnime, kualifikime dhe shkembime eksperiencas midis dy institucioneve
2 08/02/2019 EIPASS Albania firmoset marreveshja e bashkepunimit midis EIPASS dhe Universitetit.
Ky lajm eshte pasqyruar ne website- – in e universitetit, si dhe ne facebook dhe Instagramin zyrtar.
3 03/02/2019 Akademia e Shkencave. eshte nenshkruar marreveshja midis Universitetit dhe Akademise se Shkencave.
4 30/01/2019 EIPASS Albania zhvillohet seminari informues mbi bashkepunimin e universitetit me
EIPASS Albania, ne krijimin e nje qendre trajnimi te kurseve informatike.  EIPASS mbështet përhapjen e kulturës dixhitale dhe principin e LifeLong Learning mbi të cilin bazohen programet ndërkombëtare të çertifikimit, ku studentet tane do te perfitojne nga kjo
5 25/11/2017 me Universitetin Mesdhetar të Shqiperise (UMSH) Programet e Studimit Ofrimin e Lendeve te vecanta Shkembime studentesh Infrastrukture dhe Informacion shkencor Dokumenti PDF
6 13/11/2017 me Albanian University (AU) Shkembim Profesorati Programe te perbashketa Kerkimore Dokumenti PDF
7 20/10/2017 me Dhomën e Tregtise dhe Industrise Tirane (DHITT) Studime te Tregjeve Praktika Mesimore/Profesionale Aktivitete/Konferenca/Trajnime perbashketa Dokumenti PDF
8 15/06/2017 me Universitetin Europian të Tiranës (UET) Projekte Kerkimore dhe Shkencore Shkembime studentesh Ofrime Lendesh te Vecanta Dokumenti PDF
9 13/03/2017 me Universitetin Bujqësor të Tiranës (UBT) Projekte Kerkimore Shkembim Stafi Aktivitete shkencore te perbashketa Dokumenti PDF
10 20/10/2017 me Zyre Ligjore Auditimi Konsulence ne fushat Fiskale dhe Kontabilitetit Dokumenti PDF
11 28/02/2017 me Universitetin “WISDOM” (WU) Projekte te Perbashketa Kerkimore Dokumenti PDF
DATA INSTITUTIONE TË HUAJA FUSHAT E BASHKEPUNIMIT Shkarko Dokumentin
12 20/11/2017 me Modul University Vienna (MU), Austri Shkembime dhe Projekte kerkimore dhe shkencore te perbashketa Shkembim stafi akademik Shkembim te studenteve Dokumenti PDF
13 21/12/2017 me University of Applied Sciences Burgenland (UASB), Austri Projekte kërkimore të përbashkëta Shkëmbim informacioni për Programet Akademike Programe të përbashkëta Shkëmbime të stafit Shkëmbime të studentëve Aplikime të përbashkëta për financime projektesh Dokumenti PDF