Prof. ASc. Dr. Jordan DACI

Prof. ASc. Dr. Jordan DACI

Dekan i Fakultetit të Drejtesisë

Jordan Daci ka lindur në 18.02.1980, në Dibër.

Është diplomuar jurist me rezultate të shkëlqyera në Fakultetin e Drejtësisë së Universitetit të Tiranës. Në tetor 2003 ka përfunduar me sukses studimet për Gradën Shkencore “Master of Arts” për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut, diplomë e lëshuar bashkërisht nga Universiteti i Bolonjës, Universiteti i Sarajevës dhe i një rrjeti të gjerë universitetesh të mirënjohura ndërkombëtare dhe të mbështetura si program nga Bashkimi Evropian dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Italisë. Në maj 2010 ka përfunduar studimet për Gradën Shkencore “Doktor i Shkencave në të Drejtën Publike” në Universitetin e Tiranës me një vlerësim 99/100. Në mars 2016 ka fituar titullin Akademik “Profesor i Asociuar” në Drejtësi.

Ndër botimet më të rëndësishme vlen të citohen:

1. Zbatimi i të Drejtës Ndërkombëtare në të Drejtën e Brendshme;

2. Të Drejtat e Njeriut;