Enriko CEKO lindi në 29 Shtator 1965, në Tiranë, Shqipëri.

Ai është diplomuar në Fakultetin e Agronomisë dhe Fakultetin e Ekonomisë (Universiteti Bujqësor i Tiranës 1989 dhe 1996), Fakulteti i Drejtësisë (Universiteti i Tiranës 2002). Ai është diplomuar për MBA në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Ekonomisë dhe Universitetin Nebrasca Lincoln, një projekt i përbashkët për MBA (2002). Ai ka një diplomë doktorature në menaxhim (Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës 2005). Ai ka rreth 31 vjet përvojë pune dhe rreth të njëjtës përvojë në arsimin e lartë si pedgog, i specializuar me rreth 45 kurse trajnimi (Shqipëri, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Izrael, Gjermani, Austri), etj. Ai është Kryetar i Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë. Ai është Senator i Forumit Botëror të Engjëjve të Biznesit dhe Pedagog në Shkollën e Biznesit ËBAF, Departamenti i Sipërmarrjes Globale, Ambasador Humanitar i Shoqatës Ndërkombëtare të Paqes për Kombin Shqiptar, President i Akademisë Konservatore, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për Zhvillim të Qëndrueshëm, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës Shqiptare të Riciklimit të Mbetjeve. Vazhdon studimet Post – Doktoraturë në Universitetin Almeria, Spanjë me një kërkim në fushën e marrëdhënieve midis inovacionit, krijueshmërisë dhe manaxhimit të cilësisë. Ai është autor i rreth 5000 artikujve në shtypin e përditshëm dhe i mbi 35 artikujve në revista shkencore ndërkombëtare, pjesëmarrës në më shumë se 80 konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Puna e tij përqendrohet në mësimdhënie dhe administrim institucionesh të arsimit të lartë, konsulencë të organizatave publike dhe private, përfshirë Standardet ISO, drejtues të disa OJQ-ve, si dhe pjesëmarrjen në shoqërinë civile aktivitete etj.

 

Disa nga librat e botuar:

1. “Menaxhimi Total i Cilësisë”;

2. Monografitë “Mjetet e Menaxhimit të Cilësisë”;

3. “Mjetet e planifikimit kontrollit dhe manaxhimit të cilësisë”;

4. “100 vjet marrëdhënie ekonomike, tregtare dhe biznesi midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë” (doktoratura);

5. “Drejtimi i Firmave të Agrobiznesit “;

6. “Manaxhimi në hoteleri turizëm”;

7. Shkrimi akademik”;

8. “ Komunikimi administrativ dhe i biznesit”;

9. “Ku po shkon ekonomia shqiptare”;

10. “Teatër i vogël, teatër i madh”, etj.