Me shkrim
Kërkesa mund të dërgohet pranë Zyrës së Presidentit të Kolegjit Universitar Qiriazi , me adrese:

  • Rruga Taulantët,
  • Kodër Kamëz,
  • Tiranë, Shqipëri,
  • Kodi Postar 1029
Poste Elektronike
Kontakt
(+355) 67 – 2000 – 874 ; (+355) 69 – 4094 – 518