ARSIMI PROFESIONAL

           KRITERET E RREGJISTRIMIT PER HERE TE PARE

 

Rregjistrimi në Programet e Arsimit Profesional të Kolegjit Universitar Qiriazi bëhet mbi bazën e plotësimit të kritereve që Kolegji i Arsimit të Lartë Profesional përdor për përzgjedhjen dhe pranimin e studentëve të rinj.

 

(-) Për Programin e Arsimit Profesional në TEKNOLOGJI USHQIMORE

 

Kuota e Pranimit 125 Studentë
Nota Minimale Mesatare nuk ka
Kritere Specifike për Lëndë të veçanta nuk ka
Renditja e Aplikuesve sipas notës mesatare nga më e larta tek më e ulta
Shpallen Fitues aq sa planifikon të pranojë Kolegji Universitar Qiriazi

 

 

(-) Për Programin e Arsimit Profesional në TEKNOLOGJI INFORMACIONI

 

Kuota e Pranimit 125 Studentë
Nota Minimale Mesatare nuk ka
Kritere Specifike për Lëndë të veçanta nuk ka
Renditja e Aplikuesve sipas notës mesatare nga më e larta tek më e ulta
Shpallen Fitues aq sa planifikon të pranojë Kolegji Universitar Qiriazi

 

 

Rregjistrimi për studentët nga trevat shqiptare, me aftësi të kufizuar apo me status të veçantë bëhet sipas udhëzimit të veçantë të Ministrisë Arsimit, Sporteve dhe Rinisë.