Kolegji Universitar “Qiriazi” firmos marrëveshjen e bashkëpunimit me Universitetin FH Burgenland (University of Applied Science) në Vienë!

Kolegji Universitar “Qiriazi” firmos marrëveshjen e bashkëpunimit me Universitetin FH Burgenland (University of Applied Science) në Vienë! Kliko më këtu për të shkarkuar marrëveshjen e bashkëpunimit

VENDIM – Për Promovimin me Bursa studimi të maturantëve/kandidatëve për studentë në Kolegjin Universitar “Qiriazi”

Bazuar në nenin 8, pika 7/n) të Statutit të Kolegjit Universitar “Qiriazi”, në Planin Strategjik të Zhvillimit të tij, Senati Akademik në mbledhjen e përbashkët që organizoi me Bordin e Administrimit, pasi diskutoi rreth ecurisë së veprimtarive akademike të mësimdhënies e mësimnxënies, në funksion të përmbushjes së misionit të Kolegjit Universitar “Qiriazi” atij të përgatitjes […]