REKTORATI i QIRIAZIT përbëhet nga:

  • Rektori i Kolegjit Universitar Qiriazi
  • Dekani i Fakultetit Ekonomik të Kolegjit Universitar Qiriazi
  • Dekani i Fakultetit të Drejtësisë të Kolegjit Universitar Qiriazi
  • Drejtuesi i Kolegjit të Arsimit të Lartë Profesional të Kolegjit Universitar Qiriazi.
  • Administratori i Kolegjit Universitar Qiriazi

 

PERIUDHA ANTARËT e REKTORATIT PERSONAT TITULLI AKADEMIK
 

 

2021-2022

 

Rektor

Dekan i Fakultetit Ekonomik

Dekan i Fakultetit të Drejtësisë

Drejtor i KPL-së

Administratori

 

Maksim MECO

Halit         XHAFA

Jordan        DACI

Abdyl       SINANI

Aleks        ULDEDAJ

 

Profesor Doktor

Profesor Doktor

Profesor i Asociuar Doktor

Profesor Doktor

MSc.

 
 
2020-2021
 

Rektor

Dekan i Fakultetit Ekonomik

Dekan i Fakultetit të Drejtësisë

Drejtor i KPL-së

Administratori

 

Agim       BINAJ

Halit         XHAFA

Jordan        DACI

Abdyl       SINANI

Aleks        ULDEDAJ

 

Profesor Doktor

Profesor Doktor

Profesor i Asociuar Doktor

Profesor Doktor

MSc.

 

 

2018-2019

 

Rektor

Zv. Rektor

Dekan i Fakultetit Ekonomik

Dekan i Fakultetit të Drejtësisë

Administratori KUQ

 

Agim       BINAJ

Eugenia GJURAJ

Gjokë     ULDEDAJ

Bajram   YZEIRAJ

Luigj   GJERGJI

 

Profesor

PhD

Profesor i Asociuar

Profesor i Asociuar

MSc.

 

 

2017-2018

 

Rektor

Zv. Rektor

Dekan i Fakultetit Ekonomik

Dekan i Fakultetit të Drejtësisë

Administratori KUQ

 

Agim       BINAJ

Eugenia GJURAJ

Gjokë     ULDEDAJ

Bajram   YZEIRAJ

Luigj   GJERGJI

 

Profesor

PhD

Profesor i Asociuar

Profesor i Asociuar

MSc.

 

2016-2017

 

Rektori

Zv. Rektor

Dekan Fakultetit Ekonomik

Administratori KUQ

 

Kristaq   PATA

Eugenia  GJURAJ

Gjokë     ULDEDAJ

Luigj GJERGJI

 

Profesor

PhD

Profesor i Asociuar

MSc.