Ariola Shehu, studente pranë Universitetit Qiriazi tregon pershtypjet dhe eksperiencën e saj në sistemin bankar.
“ Kam mbaruar Faculty of Integrated Studies with Practice ( Akademia Gjermane e Biznesit ) mësimdhënie nga lektor të huaj dhe me rezultate shumë te mira ndërkohë që gjatë studimeve kam kryer dhe praktike në vende të ndryshme pune përgjithësisht sektori bankar. Pas përfundimit të studimeve kam fillur punë pranë BKT në sektorin e kredive Retail asistent Specialist. Aktualisht jam Specialist Banking Business – Analiste e kredive Retail dhe Korporate, me një eksperience 3 vjecare . Jam në vit të parë Master Shkencor -dega Financë pranë Kolegjit Universitar Qiriazi , një ndër Universitetet me pedagoget më të mirë, me eksperiencë shumë vjecare dhe tepër të kualifikuar , e cila po me ndihmon edhe në procesin e punës .
Për një karriere dhe kualifikim drejt njohurive financiare në nivel më të thelluar këtë ia besova Universitetit Qiriazi, universitet me eksperiencë në sektor financiar e jo vetem si kusht i domosdoshëm për të qene e sukseshme në nivel Master Shkencor duke më mundesuar një karriere drejt nje bote financiare e akadamike. “