KALENDARI AKADEMIK 2018-2019

Semestri i Parë

15 Tetor 2018 – 8 Shkurt 2019

Mësim 15 Tetor 2018 – 21 Dhjetor 2018
Pushim  22 Dhjetor 2018 – 6 Janar 2019
Mësim 7 Janar 2019 – 8 Sshkurt 2019
Provime 11 Shkurt  2019 – 23 Shkurt 2019

Semestri i Dytë

25 Shkurt 2019- 07 Qershor 2019

Mësim

 

 

25 Shkurt 2019 – 07 Qershor 2019

_____________________________

 

Pushim

 

 

 Dita e Veres 14 Mars 2019

Festa e Sulltan Novruzit 22 Mars 2019

Pashket Katolike 21 Prill 2019

Pashket Ortodokse 28 Prill 2019

Dita Nderkombetare e Punes 01 Maj 2019

Fiter Bajrami 5 Qershor 2019

____________________________

 

Provime

 

10 Qershor 2019 – 06 Korrik  2019