Në pranimet e reja për vitin akademik 2020-2021, tarifat e studimit në Kolegjin Universitar Qiriazi do të jenë deri në 20% zbritje në krahasim me vitin e shkuar. Tarifat i gjeni sipas tabelës më poshtë:

BACHELOR -3 vjeçar

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Drejtues Finance 1600  1350 Euro / vit akademik
2 Menaxhim Biznesi 1600  1350 Euro / vit akademik
3 E Drejtë Biznesi 1600  1350 Euro / vit akademik

MASTER PROFESIONAL -1 vjeçar

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Financë 1600  1550 Euro / vit akademik
2 Administrim Biznesi 1600  1550 Euro / vit akademik
3 Jurist me Drejtim Biznesi 1600  1550 Euro / vit akademik

MASTER SHKENCOR – 2 vjeçar

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Financë 1600  1550 Euro / vit akademik
2 Administrim Biznesi 1600  1550 Euro / vit akademik
3 E Drejtë Civile dhe Tregtare 1600  1550 Euro / vit akademik

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTË – Profesionale 2 vjeçare

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Teknologji Informacioni 1800  1450 Euro / vit akademik
2 Teknologji Ushqimore 2000  1650 Euro / vit akademik
3 Hoteleri Turizëm 1600  1550 Euro / vit akademik
1 Studime të Integruara ne Drejtësi – ( 5 VJECAR ) 1550 Euro / vit akademik

Degët e aplikuara në proçes miratimi nga Ministria e Arsimit

 

BACHELOR -3 vjecar

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Menaxhim në Hoteleri Turizëm — Euro / vit akademik
2 E Drejtë Penale dhe Kriminologji — Euro / vit akademik
3 Edukim Fizik dhe Sporte — Euro / vit akademik

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTË – Profesionale 2 vjeçare

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Kujdes Shëndetësor dhe Social —Euro / vit akademik