Pranimet e reja për vitin akademik 2021-2022,për regjistrimet e Raundit të parë aplikohet Ulje e tarifës prej 30%.

 

BACHELOR -3 vjeçar

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Finance 1400 Euro / vit akademik
2 Menaxhim Biznesi 1400 Euro / vit akademik
3 Informatikë Ekonomike dhe Biznesi 1400 Euro / vit akademik
4 Manaxhim Hoteleri – Turizëm 1400 Euro / vit akademik
5 Edukim Fizik dhe Sporte 1500 Euro / vit akademik
6 Studime të Integruara në Drejtësi 700 Euro / vit akademik

MASTER PROFESIONAL -1 vjeçar

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Financë 1550 Euro / vit akademik
2 Administrim Biznesi 1550 Euro / vit akademik

MASTER SHKENCOR – 2 vjeçar

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Financë 1550 Euro / vit akademik
2 Administrim Biznesi 1550 Euro / vit akademik

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTË – Profesionale 2 vjeçare

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Teknologji Informacioni 1450 Euro / vit akademik
2 Teknologji Ushqimore 1650 Euro / vit akademik
3 Hoteleri Turizëm 1550 Euro / vit akademik