Tarifat e Studimit pranë Kolegjit Universitar Qiriazi janë konkuruese dhe të gjithë studentëve u ofrohet mundësia e pagesës me këste. 

Studentët qe aplikojnë dhe regjistrohen në Raundin e Parë perfitojnë 10 % zbritje të tarifës së studimit.

Më poshtë gjeni tarifat sipas programeve të studimit për vitin akademik 2019/2020.

 

BACHELOR -3 vjeçar

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Drejtues Finance 1600 Euro / vit akademik
2 Menaxhim Biznesi 1600 Euro / vit akademik
3 E drejtë Biznesi 1600 Euro / vit akademik

MASTER PROFESIONAL -1 vjeçar

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Financë 1700 Euro / vit akademik
2 Administrim Biznesi 1700 Euro / vit akademik
3 Jurist me Drejtim Biznesi 1700 Euro / vit akademik

MASTER SHKENCOR – 2 vjeçar

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Financë 1700 Euro / vit akademik
2 Administrim Biznesi 1700 Euro / vit akademik
3 E Drejtë Civile dhe Tregtare 1700 Euro / vit akademik

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTË – Profesionale 2 vjeçare

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Teknologji Informacioni 1800 Euro / vit akademik
2 Teknologji Ushqimore 2000 Euro / vit akademik
3 Hoteleri Turizëm 1800 Euro / vit akademik
Degët e aplikuara në proçes miratimi nga Ministria e Arsimit

BACHELOR -3 vjecar

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Menaxhim në Hoteleri Turizëm 1600 Euro / vit akademik
2 E Drejtë Penale dhe Kriminologji 2500 Euro / vit akademik
3 Edukim Fizik dhe Sporte 2000 Euro / vit akademik

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTË – Profesionale 2 vjeçare

Nr. Dega Vlera/vit akademik
1 Kujdes Shëndetësor dhe Social 2000 Euro / vit akademik