Në kuadër të 10 vjetorit të themelimit të Kolegjit Universitar “QIRIAZI”, tarifat e studimit janë të unifikuara për të tre ciklet e studimit.

Çdo vit akademik kushton 980 Euro.

 

Kohëzgjatja e programeve të studimit

  • Bachelor 3 vite akademike
  • Master i Shkencave 2 vite akademike
  • Master Profesional 1.5 vite akademike (60 Kredite)
  • Master Profesional 1.5 vite akademike (90 Kredite)