Dekan

Dr. Enriko Ceko

Shef Departamenti në Manaxhim Biznesi

Enriko CEKO lindi në 29 Shtator 1965, në Tiranë, Shqipëri. Ai është diplomuar në Fakultetin e Agronomisë dhe Fakultetin e Ekonomisë (Universiteti Bujqësor i Tiranës 1989 dhe 1996), Fakulteti i Drejtësisë (Universiteti i Tiranës 2002). Ai është diplomuar për MBA në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Ekonomisë dhe Universitetin Nebrasca Lincoln, një projekt i përbashkët […]

Prof. ASc. Dr. Jordan DACI

Dekan i Fakultetit të Drejtesisë

Jordan Daci ka lindur në 18.02.1980, në Dibër. Është diplomuar jurist me rezultate të shkëlqyera në Fakultetin e Drejtësisë së Universitetit të Tiranës. Në tetor 2003 ka përfunduar me sukses studimet për Gradën Shkencore “Master of Arts” për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut, diplomë e lëshuar bashkërisht nga Universiteti i Bolonjës, Universiteti i Sarajevës […]

Prof Dr. Halit Xhafa

Dekan i Fakultetit të Ekonomise

Pedagog në Lëndën Drejtim Financiar