Fakulteti i Ekonomise

Dr. Enriko Ceko

Shef Departamenti në Manaxhim Biznesi

Enriko CEKO lindi në 29 Shtator 1965, në Tiranë, Shqipëri. Ai është diplomuar në Fakultetin e Agronomisë dhe Fakultetin e Ekonomisë (Universiteti Bujqësor i Tiranës 1989 dhe 1996), Fakulteti i Drejtësisë (Universiteti i Tiranës 2002). Ai është diplomuar për MBA në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Ekonomisë dhe Universitetin Nebrasca Lincoln, një projekt i përbashkët […]

Prof Dr. Halit Xhafa

Dekan i Fakultetit të Ekonomise

Pedagog në Lëndën Drejtim Financiar