Afatet për Kandidatët që nuk kanë aplikuar në tre raundet e para.

Afatet për Kandidatët që nuk kanë aplikuar në tre raundet e para.

Kandidatët që nuk kanë arritur të aplikojnë në tre raundet ose nuk kanë plotësuar formularin A1/A1Z, kanë të drejtë të aplikojnë në periudhën 29 Tetor – 2 Nëntor 2018.