Vlerat që ofron Kolegji Universitar “Qiriazi” udhëheqin tërë veprimtarinë e tij dhe marrjen e vendimeve.
Vlerat tona themelore janë:

Integriteti

Respekti reciprok dhe dinjiteti human

Transparenca në mirëqeverisje

Përgjegjësia shoqërore

Ekselenca akademike dhe liria akademike

Përgjegjshmëria personale dhe institucionale

Vlerësim i komunitetit dhe shërbimi ndaj tij

Shërbim cilësor shoqërisë nëpërmjet arsimimit dhe veprimtarisë kërkimore –shkencore.